Pengenalan Sheikh Ahmad Al-Fatani (1856-1908)

SHEIKH AHMAD AL-FATANI[1]

Nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fatani (Kitab Tashil). Berdasar rekod Wan Mohd Shaghir (cucunda SA), nama beliau ialah Wan Ahmad bin Muhammad Zainal ‘Abidin bin Datu Panglima Kaya Sheikh Haji Wan Mushthafa bin Wan Muhammad bin Wan Muhammad Zainal ‘Abidin (Faqih Wan Musa al-Jambui as-Sanawi al-Fatani) bin Wan Muhammad Shalih al-Laqihi bin Ali al-Masyhur al-Laqihi.

Klik QR CODE ini untuk membaca dalam versi eBook Digital
Klik QR Code ini untuk membaca dalam versi eBook Digital

Sheikh Ahmad dilahirkan pada malam Jumaat, 5 sha’ban 1272H bersamaan 10 April 1856 di kampong Jambu, Daerah Jerim Patani Darul Salam. Beliau meninggal dunia di Mekah pada 11 Zulhijjah 1325H bersamaan 14 Januari 1908. Kematian beliau pada umur 52 tahun, ketika sedang menunaikan ibadah haji, akibat penyakit angin ahmar dan jenazah beliau dikebumikan berdekatan dengan maqam saidatina Khadijah r.a di perkuburan Ma’la.

Bapa beliau merupakan ulama Fatani yang tersohor, mengajar di Pondok Sena Janjar dan kemudian mengajar pula di Makkah. Begitu juga datuk beliau iaitu Sheikh Mustafa Bin Muhammad (m. 1863) merupakan seorang ulama dan  hulubalang Sultan Fatani Darus Salam. Di sebelah bondanya pula, Sheikh Ahmad berketurunan Sheikh Shafiyuddin yang berasal dari keturunan Sayyidina Abbas Bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah s.a.w.

Sheikh Ahmad telah menghafaz beberapa ilmu agama dan bahasa, pada umur masih muda (sejak berumur dua tahun). Kelakuannya dikaitkan secara langsung dengan kelakuan Imam Syafie. Beliau mendapat pendidikan awal dengan ayahandanya sendiri. Kemudian beliau berguru dengan bapa saudaranya yang berpengaruh dengan gelaran Tok Guru Bendang Daya, seorang tokoh guru pondok termuka di Fatani pada pertengahan kedua abad 19 Miladi. Ketika berusia empat tahun, beliau telah dibawa oleh ayahandanya berhijrah ke Mekah seterusnya melanjutkan pelajaran sehingga ke Masjid al-Aqsa di Palestin, Masjid al-Azhar di Kaherah antara akhir abad 19 dan awal abad 20.

Di Mekah, antara gurunya yang masyhur adalah Sheikh Ahmad bin Zaini Dahlan (m.d 1304H), Sheikh Hussain al-Habsyi Mufti Mekah (m.d 1330H/1911), Sheikh Muhammad bin Sulaiman Hasbillah al-Makki (m.d 1335H/1916), Sheikh Abdul Kadir bin Abdul Rahman al-Fatani (m.d 1315/1897) dan Sheikh Wan Ali Kutan bin Abdul Rahman al-Kelantani (m.d 1332H/1913). Catatan cucunda beliau pula menyenaraikan sejumlah 15 orang guru Sheikh Ahmad di Mekah dan Madinah. Di Palestin beliau menghabiskan masa selama dua tahun menuntut ilmu-ilmu perubatan di Mesir selama tujuh tahun.

Sheikh Ahmad sezaman dengan Sheikh Muhammad Abduh (1849-1905), Sheikh Ahmad Rashid Redha (1935-1865) dan Sayyid Yusuf al-Nabhani (1849-1932). Nama-nama mereka ini masyhur di Mesir sebagai ulama yang berpengaruh. Dalam kalangan ulama Nusantara yang sezaman dengan beliau antaranya; Sheikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani[2] (m. 1315H/1897), Sheikh Jalaluddin bin Idris Negeri Sembilan (m.d 1305H), Sheikh Abdul Rahman bin Muhamad Ali al-Fatani (m.d 1915), Sheikh Ahmad al-Khatib bin Abdul Latif Minangkabau (m.d 1926), Sheikh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas, Sheikh Ahmad bin Muhammad Yunus Kepulauan Lingga, Sheikh Utman bin Abdul Wahab Sarawak, Sheikh Osman bin Shihabuddin Pontianak, Sheikh Abdul Salam Kampar, Sheikh Khatib Komango, Sheikh Abdul Mutalib bin Tuan Abdullah al-Faqeh Kelantan, dan lain-lain.

Murid-murid yang bergraduasi dengan Sheikh Ahmad juga sangat ramai. Ada antara pengkaji yang menyenaraikan sejumlah 25 orang ulama terkenal dari Fatani, 25 orang dari Kelantan dan baki 16 orang lagi dari negeri-negeri di Nusantara yang lain. Mereka ini bukan sahaja masyhur sebagai ulama yang menjadi rujukan, bahkan ada yang dilantik sebagai Mufti, Kadi malah hingga kepada Sultan dalam Negeri[3].

Mazhab Sheikh Ahmad dalam akidah adalah Ash’ari, fikah Syafie, tasawuf aliran Sufi Naqshabandiah dan Muhammadiah, manakala tatabahasa Arab bermazhab Misri. Beliau juga dikatakan memiliki fikrah haraki kerana dipengaruhi keadaan pada zaman tersebut bersama rakan-rakannya di Mesir, iaitu Sheikh Muhammad Abduh dan Sheikh Ahmad Rashid Redha.

Gelaran yang diberikan kepada Sheikh Ahmad seperti al-Zaki (yang cerdik) Mesir, “Tok Guru Wan Ngah”, “Tuan Faridah” sempena nama kitab Faridat al-Faraid. Dalam kalangan pencinta tatabahasa Arab, Beliau digelar Tuan Ngawamil atau Kiyai Ngawamil bersempena kitabnya Tashil Nayl al-Amani, malah ada yang memberi gelaran Sibawayh Saghir kepadanya. Tidak hairan kerana beliau mampu mengajar ilmu tatabahasa ini kepada orang-orang yang lebih dewasa daripadanya di Mekah sejak berusia 12 tahun.

Tinggalan ilmu beliau sama ada yang dicetak atau masih lagi dalam bentuk manuskrip tulisan tangan sangatlah banyak. Cucundanya mencatatkan jumlah karya Sheikh Ahmad sehingga 160 buah. Karya-karya berkenaan ada yang dikarang di Mesir dan paling banyak dihasilkan di Masjid al-Haram, Mekah.

Bidang-bidang ilmu yang dikuasai oleh Sheikh Ahmad adalah ilmu al-Quran. Beliau mentahkik beberapa buah karya ulama sezaman dengannya seperti kitab Turjuman al-Mustafid karangan Sheikh Abdul Rauf al-Fansuri yang terkenal dengan gelaran Tafsir Baidhawi Melayu. Dalam bidang ilmu hadis, beliau didapati menghafal hadis dalam jumlah yang banyak, mengarang kitab Bisharat al-cAmilin wa Nazarat al-Ghafilin selain mentashih beberapa karya Sheikh Daud al-Fatani dan beberapa ulama yang lain dalam bidang ini. Bidang-bidang lain yang turut dikuasai beliau seperti Akidah, Feqah, Matematik, ilmu Falak, Perubatan dan Sejarah.

Selain itu, Sheikh Ahmad turut meninggalkan sumbangan dalam bentuk karya syair dan puisi. Karya ini selalunya dimuatkan dalam kitab karangan beliau sebagai mewarisi amalan kebiasaan ulama tersohor sebelumnya. Ada juga karya syair beliau dikumpulkan dalam satu-satu kitab seperti cUnqud al-La’ali dalam ilmu tatabahasa yang mengandungi 98 bait syair dan Manzumat al-cAwamil yang mengandungi 64 bait syair.

Pemikiran Akidah Sheikh Ahmad al-Fatani
Pemikiran akidah bermaksud orientasi pemikiran yang diasaskan kepada usaha menanamkan fahaman akidah yang sahih dan jelas kepada khalayak masyarakat. Perkara ini telah mendarah daging dalam jiwa Sheikh Ahmad sehingga memberi kesan ke atas penghasilan karya dalam pelbagai bidang.

Sebagai contoh dalam karya tatabahasa Arab, pemikiran akidah Sheikh Ahmad jelas terpancar melalui penggunnaan shahid al-Quran yang dipetik sebagai dalil kaedah ilmu berkenaan. Sebuah tesis PhD “Nilai Shahid al-Quran dalam kitab Tashil Nayl al-Amani karangan Sheikh Ahmad al-Fatani (2018)”, mendapati bahawa sub nilai Akidah Islam telah mendominasi petikan Shahid al-Quran yang membentuk nilai Thaqafah Islamiyyah (pengetahuan Islam) dalam karya berkenaan, iaitu 52% berbanding sub nilai syariat 11% dan akhlak 9%. Fokus atau tumpuan sub nilai akidah pula paling banyak melibatkan aspek kepercayaan kepada Allah kemudian kepada Rasul seterusnya Hari Akhirat dan aspek rukun Iman yang lain.

Pemikiran akidah yang jelas dan konsisten ini menjadikan karya Sheikh Ahmad mudah diterima oleh masyarakat bukan sahaja di Nusantara bahkan seluruh dunia Islam. Penerimaan ini boleh dilihat daripada cetakan karya berkenaan di Mesir, Mekah, Indonesia, Malaysia terutama di Patani Thailand. Karya Faridat al-Faraid (Akidah) dan Tashil Nayl al-Amani (Tatabahasa Arab) pula boleh dikatakan menjadi sukatan wajib di setiap pusat pengajian pondok yang dijalankan berasaskan pengajian kitab turath sepenuhnya.

Dewasa ini, pengajian kitab Faridat al-Faraid bukan sahaja ditawarkan di pusat pengajian pondok, bahkan ia turut dibuka di masjid dan surau di Malaysia, Indonesia dan Selatan Thailand. Sambutan menggalakkan masyarakat awam terhadap pengajian kitab yang berusia lebih 125 tahun ini membuktikan pemikiran akidah pengarangnya diolah dengan cara yang paling baik dan berkesan. Keikhlasan usaha penghasilannya pula menjadikan kitab ini berupaya menarik keberkatan daripada Allah s.w.t insya-Allah.

IbnRajab
5 Ogos 2018
Besut, Terengganu.

[1] Rujuk artikel Zamri Rajab, Zulazhan Ab. Halim, & Kamarul Shukri Mat Teh (2015). Shahid al-Quran Dalam Kitab Tashil Nayl Al-Amani Karya Sheikh Ahmad Al-Fatani. QURANICA, International Journal of Quranic Research, 7(1), pp. 97–120. (http://ejum.fsktm.um.edu.my/article/1543.pdf)

[2] Beliau adalah seorang ulama besar yang berasal Banten, Indonesia. Sheikh Ahmad dikatakan sebagai orang yang pertama memberi gelaran Imam Nawawi ke-2 (Ahmad Levi et. al, 2015).

[3] Mereka adalah; Datuk Haji Abdullah bin Musa mantan Mufti Johor, Haji Wan Ishak bin Imam Haji Abdullah mantan Mufti Kelantan, Haji Ismail bin Haji Abdul Majid Labok mantan Mufti Pontianak, Datuk Haji Nik Mahmud bin Haji Ismail mantan Kadi Kelantan, Sheikh Wan Sulaiman bin Sidek mantan Mufti Kedah, Sheikh Abdul Malik bin Ibrahim mantan Kadi Kedah dan Sultan Zainal Abidin Sultan Terengganu.

Kitab Tashil secara percuma atau beli dan waqaf

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

1

Syukur al-Hamdulillah, dalam usaha menelusuri jejak pengajian PhD saya diberikan kesempatan membuat penelitian ataupun pemerhatian ke atas kelas pengajian kitab yang dijadikan bahan kajian saya itu di Pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Pemerhatian dalam bentuk penglibatan secara langsung itu disebut sebagai pemerhatian peserta dalam kamus metodologi kajian. Untuk menjayakannya, saya terlibat dalam kelas tersebut sebagai pemerhati dan sekaligus sebagai peserta, iaitu menjadi salah seorang murid dari mula sampai tamat pengajian. Kelas yang saya ikuti itu bermula pada 23/4/2015 dan berakhir pada 20/7/2016, iaitu dalam tempoh satu tahun tiga bulan (15 bulan).

Kitab atau apa yang disebut sebagai korpus yang terlibat dalam kajian atau pengajian saya itu bernama Tashil Nayl al-Amani fi Sharh ‘Awamil al-Jurjani karangan al-Allamah Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani. Beliau melakukan sharh kepada matan ‘Awamil karangan Sheikh Abdul Qahir al-Jurjani yang masyhur sebagai pakar dalam bidang bahasa Arab khususnya ilmu Balaghah dan mukjizat al-bayan bagi al-Quran. Teorinya yang masyhur, iaitu Teori Susunan telah menarik perhatian ramai pengkaji dalam bidang berkenaan.

Sepanjang mengikuti kelas Tashil tersebut saya mendapati sedikit kesukaran meneliti teks kitab yang digunakan oleh saya sendiri dan para pelajar yang lain. Cetakan yang dimaksudkan adalah terbitan syarikat Bin Halabi yang beroperasi di Fatani, Thailand dengan tidak disebutkan tahun penerbitan. Saya mendapati tulisannya agak kecil dan menyukarkan kami membuat catatan ke atas huraian yang disampaikan oleh tuan guru yang mengajar. Ada di antara kami yang terpaksa menyalin semula teks kitab tersebut ke dalam buku khas bagi melancarkan proses catatan ilmu berkenaan.

Di samping itu juga terdapat beberapa kesalahan cetakan bahkan ada beberapa perkataan yang tertinggal. Perkara ini dikesan setelah tuan guru membuat huraian di samping rujukan kepada naskhah kedua yang dicetak oleh syarikat Khazanah Fataniyah pada tahun 2010. Syarikat yang merupakan hak milik kepada cucunda Sheikh Ahmad itu sendiri mengambil inisiatif mencetak semula kitab Tashil untuk tujuan wakaf. Namun kualiti cetakan juga masih tidak memuaskan kerana ia dihasilkan melalui cetakan fotostap dari salah sebuah manuskrip kitab berkenaan tanpa melakukan proses taip semula.

Oleh hal yang demikian, setiap kali selesai daripada mengikuti kelas bersama tuan guru di Pondok, di samping melakukan catatan Nota Lapangan bagi tujuan kajian, saya mengambil inisiatif menaip semula teks kitab ini dalam komputer. Kemudian saya letakkan baris ke atas setiap perkataannya di samping mengeluarkan rujukan (takhrij) setiap shahid al-Quran dan hadis Rasulullah s.a.w yang terdapat dalam kitab tersebut. Setelah selesai kesemua halaqat pengajian bersama tuan guru, saya cetak hasil usaha berkenaan dan persembahkan kepada beliau. Alhamdulillah tuan guru bersetuju untuk melakukan semakan yang teliti ke atas setiap patah perkataan termasuk baris (tashkil) dan kesasihan takhrij shahid al-Quran dan hadis tersebut.

2Setelah menjalani proses semakan selama lebih kurang empat bulan (Ogos – Disember 2016), tuan guru turut bersetuju agar kitab ini diulang cetak bagi membantu para pelajar pada masa hadapan. Segala urusan percetakan, promosi, jualan dan agihan kitab akan diambil alih sepenuhnya oleh Syarikat Sidaratul Muntaha Enterprise yang merupakan syarikat percetakan yang sedang aktif menerbitkan kitab turath milik tuan guru sendiri. Hasilnya, kini kitab Tashil diedarkan dalam dua bentuk, pertama dalam bentuk jualan biasa dengan harga RM15.00 satu naskhah untuk semenanjung Malaysia dan RM16.50 bagi Sabah dan Sarawak.

Bagi membuka ruang kepada khalayak masyarakat untuk turut terlibat dalam memartabatkan pengajian kitab turath di Pondok dan peluang amal jariah, pihak syarikat turut bersedia mengedarkan kitab Tashil berkenaan dalam bentuk Waqaf. Ini bermakna, sesiapa pun jua yang berhasrat menyumbang dalam bentuk waqaf kitab ini, boleh berbuat demikian dengan membayar RM15.00 satu naskhah kepada pihak syarikat dan kitab waqaf berkenaan akan disalurkan kepada para pelajar atau institusi Pondok yang terlibat mengajar kitab Tashil sama ada di Negeri Kelantan khususnya atau mana-mana negeri di Malaysia bahkan boleh sahaja diagihkan ke serata pelusuk Nusantara ini.

Oleh itu, saya sebagai pemilik blog ini dan juga penyumbang sedikit usaha bagi cetakan kitab Tashil oleh syarikat Sidratul Muntaha berkenaan, saya dengan rendah hati mempelawa dan mengalu-alukan siapa sahaja dalam kalangan pembaca sama ada untuk melakukan sumbangan waqaf kitab tersebut ataupun menuntut bekalan kitab untuk dijadikan bahan pengajian di pondok. Untuk itu, tuan/puan boleh berhubung terus dengan saya menerusi emel ibnrajab[at]yahoo.com atau menghantar mesej peribadi (PM) menerusi FB saya http://www.facebook.com/abubassyar

Ciri-ciri kitab Tashil Nayl al-Amani cetakan syarikat Sidratul Muntaha Enterprise, 2017:
– Dicetak dalam bentuk buku bersaiz A4 (82 muka surat).
– Ditaip dengan font yang lebih besar secara double spacing, memudahkan pelajar membuat catatan (dhabit).
– Setiap perkataan sudah lengkap diletakkan dengan baris.
– Takhrij (mengeluarkan rujukan) bagi setiap shahid al-Quran dan hadis Nabi SAW.
– Boleh didapati secara percuma bergantung kepada stok buku dari projek waqaf.

Bagi mereka yang berminat mendapatkan kitab ini dari stok waqaf kami, mereka dikehendaki menyertakan nama penuh serta no kad pengenalan, nama institusi pondok yang menganjurkan kelas berkenaan, jumlah pelajar dan juga nama serta nombor telefon guru yang mengajar bagi tujuan rekod dan rujukan kami pada masa hadapan. Maklumat ini hendaklah disalurkan melalui emel dan FB yang tersebut di atas atau klik link ini https://www.facebook.com/abubassyar

Semoga usaha ini dihitung sebagai amal soleh yang ikhlas semata-mata kerana Allah dalam memartabatkan bahasa Arab khususnya pengajian kitab turath di pondok dalam kalangan masyarakat Malaysia dan Nusantara Amnya. Apa sahaja cadangan membina, teguran dan lain-lain yang berkaitan usaha ini amatlah dialu-alukan.

Wallahu Taala Aklam, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cek kiblat anda hari ini

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jangan lupa untuk menyemak arah Kiblat tempat anda hari ini. Sebenarnya kita di Malaysia boleh menyemak ketepatan arah Kiblat (untuk kepastian bagi mereka yang baru menetap di suatu tempat baru contohnya) dua hari dalam setahun; iaitu pada hari ini 28 Mei pada jam 5.16 pm (1716) atau pada 16 Julai jam 5.28 pm (1728). Hal ini kerana, pada kedua-dua hari tersebut dan pada masa berkenaan, keadaan matahari berada tepat di atas Ka’bah di Makkah al-Mukarramah (seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi di atas). Oleh yang demikian, di mana-mana tempat yang menerima bayang matahari pada tempoh hari dan masa yang berkenaan akan dapat menentukan arah Kiblat mereka dengan tepat. Cara menentukan arah Kiblat menggunakan kaedah ini telah digunapakai oleh banyak negara dan badan-badan rasmi yang bertanggungjawab terhadap agama Islam setempat.

Teruskan membaca

Sifat Nabi terpuji: Ummiyy

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu ala manittaba’a al-huda

Sebagai sedikit cetusan minda, sempena Maulidur Rasul kali ini 1436H, saya hidangkan kembali tulisan yang pernah saya terbitkan pada tahun 2008 ini untuk tatapan tuan-tuan dan puan pengunjung setia blog yang tak seberapanya ini.. saya sangat mengalu-alukan sebarang padangan dan komentar yang membina daripada tuan-tuan.. saya sedang mempertimbangkan cadangan sahabat saya Ustaz Abdullah dan ustaz Abu Farhi tersebut.. cuma sudah tentu banyak editing perlu dilakukan untuk memperkemaskan lagi artikel yang seadanya ini.. mohon lagi komentar tuan puan guna memantapkan lagi buah isinya.. harap sudi-sudikan..

ini adalah artikel ana yang asal.. selamat bermuhasabah dan memberi sedikit komentar.. wassalam.

>>>>Ana agak terkejut mendengar satu sesi tazkirah Ramadhan yang diterbitkan dalam salah sebuah radio tempatan. Pentazkirah berkenaan melahirkan rasa terkilan kerana ada golongan para ahli agama (Islam) di negara ini yang menasabkan sifat ummiyy kepada Nabi Muhammad SAW dan diterjemahkan sebagai Nabi itu tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Katanya tuduhan itu adalah melampau dan tidak realistik kepada seorang yang sangat sempurna kejadiaanya samentelah dia adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Rasulullah!

Bagi ana, kenyataan si pentazkirah ini telah menunjukkan sifatnya yang tidak suka mengkaji, sebaliknya hanya suka membuat tafsiran perkara agama mengikut logik akal fikirannya sendiri tanpa merujuk kepada fakta-fakta atau huraian yang dilakukan oleh para ulama muktabar. Sayanglah kalau kita tidak merujuk fakta sahih kerana ia berkemungkinan menyerlahkan penguasaan ilmu agama kita yang sangat tohor.

Teruskan membaca

Sifat kesian

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah syukur ke hadrat Ilahi atas limpah kurnia serta nikmat-nikmatNya yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dipayungi rahmat dan kasih sayang Allah sehingga ke hari perhitungan di padang mahsyar kelak. Hari yang tidak ada manfaat padanya oleh harta benda dan anak pinak melainkan mereka yang berhati sejahtera, yang mengharapkan hanya kepada rahmat Allah yang Maha Esa lagi Maha Kaya.

Teruskan membaca